Záhradné centrum

Spolupracujeme so záhradným centrom, ktoré sídli v Michalovciach a kde majú dievčatá možnosť naučiť sa starostlivosti o predávané rastliny a stromy a zároveň si osvojiť zručnosti spojené s predajom.

V záhradnom centre sa naučíš veľa odborných informácii z botaniky.  Naučíš sa komunikovať so zákazníkmi, poradiť im či pomôcť im rozhodnúť sa.