História

Myšlienka založiť dom na polceste sa zrodila v hlave pána Edwarda Durhama, ktorého trápil osud detí odchádzajúcich z detských domovov a chcel im pomôcť na začiatku ich cesty v reálnom živote. Edward Durham je regiónálnym riaditeľom americkej charity HIM – Hope International Missions. Rozhodol sa venovať peniaze na kúpu a rekonštrukciu domu, kde by mohol vzniknúť dom na polceste.

V roku 2016 sme teda kúpili dom v  dedinke Iňačovce, 12 kilometrov od mesta Michalovce a čoskoro sme začali s rekonštrukciou. V máji 2016 prišla do domu Natalia, ktorá mala rekonštrukciu  na starosti a aj v súčastnosti sa stará o každodenný chod domu. V lete sa vymenili staré okná za plastové. V jeseni sa dom zatepľoval a opravovala sa strecha. V marci 2017 sa urobila nová kúpeľňa pre dievčatá. V lete 2018 sme kúpili susedný pozemok, ktorý v súčasnosti využívame na chov oviec a v tomto roku k nim pribudnú aj včely. Stále pokračujú práce na oprave jednej izby pre dievčatá a na jar začneme stavať foliovník, kde by sme chceli pestovať kvety a zeleninu na predaj.

V tomto veľkom dobrodružstve nám pomáhalo veľa kamarátov a dobrovoľníkov, bez ktorých by sa nám to asi nebolo podarilo a sme im všetkým veľmi vďační.