Iné aktivity

Od začiatku existencie nášho domu sa venujeme nielen mladým ženám, ktoré sa rozhodli vyhľadať naše služby, ale pracujeme aj s deťmi v detských domovoch a rómskych komunitách. V spolupráci s našimi partnermi sme pre ne pripravili viacero akcií a programov.

Dvakrát do mesiaca sme sa stretávali s mladými ľuďmi z detského domova vo Veľkých Kapušanoch, kde sme pre nich organizovali filmové večery, besedy a tvorivé dielne.

 

 

Pre deti v detskom domove vo Veľkých Kapušanoch sme pripravili Vianočný program  spolupráci s Detskou misiou.

 

V roku 2017 sme v spolupráci s HIM a Cirkvou bratskou zorganizovali dva letné tábory pre deti z rómských komunít. Tábory sa uskutočnili v dvoch obciach blízko Michaloviec, v Jastrabí pri Michalovciach a v Iňačovciach.