“MOST” Dom Na Polceste

Mladí ľudia opúšťajúci detské domovy potrebujú pri vstupe do bežného života pomoc. Prechod do sveta dospelých je náročný a prináša situácie, s ktorými sa predtým nestretli. Potrebujú pomoc psychologickú, pomoc pri riešení sociálnych problémov, pomoc so získaním odborných zručností či pri hľadaní práce.

Občianske združenie Svieca sa, spolu s americkou kresťanskou misiou HIM (Hope International Mission), rozhodlo vytvoriť v roku 2015 spoločný projekt “domu na polceste”. Je to miesto, kde mladí ľudia môžu žiť v období ich adaptácie na “vonkajší svet” a jeho požiadavky. Hlavným cieľom nášho centra je sociálna adaptácia mladých ľudí vo veku 17-30 rokov, ktorí sú bez domova, a ktorí potrebujú sociálnu, psychologickú a duchovnú pomoc.

Most – dom na polceste sa nachádza v dedinke Iňačovce. Mladí ľudia v ňom nájdu ubytovanie, stravu, oblečenie, obuv, a tiež všetky hygienické potreby. Naša kapacita je 10 lôžok a ubytovanie poskytujeme v trojposteľových izbách.

Naším cieľom je, aby sa mladí ľudia postupne osamostatnili a našli si prácu aj vlastné bývanie. Poskytujeme im preto aj potrebnú právnu a psychologickú pomoc. Snažíme sa im pomôcť pri hľadaní práce a aby sme im mohli pomôcť začať normálny a plnohodnotný život v spoločnosti, spolupracujeme aj s Cirkvou bratskou v Michalovciach, štátnymi organizáciami a inštitúciami.