Farma

Jeden z našich partnerov ponúka dievčatám možnosť pracovať na jeho rodinnej farme, ktorá sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe. Majú tak možnosť vidieť a naučiť sa, ako sa pestuje mak či cesnak a ako sa chovajú kravy, býky a prasatá. Práca na farme je rôznorodá a prispôsobuje sa ročným obdobiam a počasiu.

Ak máš vzťah k práci v prírode, môže to byť pre teba výborná príležitosť ako získať nové zručnosti , rozvíjať svoj talent a časom aj získať pracovné miesto.